Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Szkoła Podstawowa Nr 3

http://www.sp3.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://sp3.klodzko.pl/
Informacje nt. plików cookies

Kategoria menu:Informacje nt. plików cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies do zapamiętania sesji użytkownika (tak,a by użytkownik nie musiał się przy każdej odsłonie logować ponownie do serwisu w niektórych sekcjach Serwisu). Pliki sesyjne są usuwane po wylogowaniu z Serwisu.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje w przeglądarce internetowej.

W przeglądarce internetowej można także zmienić ustawienia cookies, tak aby dane nie były rejestrowane. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w serwisie cookies.

Informacje o sposobie zmiany ustawień cookies:
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

POLITYKA PRYWATNOŚCI i WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES


Ochrona prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe naszych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz innych osób odwiedzających stronę internetową naszej placówki. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania wszystkich danych osobowych. Zawiera także procedurę wykorzystywania ciasteczek cookies. Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych.
Polityka prywatności skierowana jest do wszystkich osób korzystających ze strony internetowej naszej placówki. Obowiązuje ona od 1.01.2021 roku.

DEFINICJE:


1. Administrator - podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych osób jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kapitana Stanisława Betleja w Kłodzku
2. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
3. Strona internetowa: www.sp3.klodzko.pl
4. Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora.
5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
6. Odbiorca/Użytkownik - osoby odwiedzające stronę internetową naszej szkoły,
7. Polityka - niniejsza polityka prywatności, obowiązująca od 1.01.2021 roku.
8. Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłane przez strony internetowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?


Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kapitana Stanisława Betleja w Kłodzku, ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu mailowego sekretariat@sp3.klodzko.pl oraz telefonicznie pod numerem: 748672839


KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl